Historie plotišského sboru

Chceme-li se zamyslet nad naší 50letou historií, nesmíme zapomenout na sbor, ze kterého jsme vzešli, a to hasičský sbor v Plotištích nad Labem. O zřízení sboru praví starý zápis v pamětní knize zdejší školy toto: „Roku 1886 přemýšleli občané zdejší na zřízení dobrovolného sboru hasičského. Za touto příčinou svolal pan starosta obecní Jan Košťál valnou hromadu, při kteréž záležitost tato na přetřes vzata. Jednomyslně všichni souhlasili, by zřízen byl sbor jmenovaný, který tak šlechetný zájem chrániti majetek a život spoluobčanů za hlavní povinnost na sebe vzal. Při této valné hromadě zvolen i prozatímní výbor, který definitivní založení spolku, stanovy vypracovat a ku schválení předložiti měl.

Takým způsobem zřízen jest spolek tělocvičná – hasičská jednota Sokol v Plotištích čítající více než 50 členů činných se starostou panem Janem Malým a náčelníkem panem Janem Mikšem. Obec zdejší věnovala spolku velmi krásnou stříkačku s příslušenstvím a úplným výzbrojem pro celý sbor v ceně 1400 zlatých rakouských. Přejeme novému tomuto spolku hojného zdaru a myslíme, že za vytknutým jemu cílem šlechetným způsobem k předu kráčeti bude.

První výborová schůze se konala 16. dubna 1886. V ní bylo ustanoveno, že zdejší hasičský sbor se zúčastní pomoci v okolních obcích. Nový spolek se přihlásil za člena hasičské župy chrudimské.

Ke druhé důležité změně v historii sboru došlo 20. března 1910, kdy se odloučila hasičská činnost od tělovýchovné jednoty Sokol. Dne 21. července 1910 byly schváleny nové stanovy sboru, ale k jeho vlastnímu založení došlo až na ustavující valné hromadě 2. června 1912, na které byl starostou zvolen František Divíšek z č. p. 107 a velitelem Jan Polák z č. p. 112. Roku 1925 je zakoupena automobilová stříkačka o výkonu 1200 l/min, která byla jedinou v kraji Hradec Králové. V roce 1950 je do funkce předsedy zvolen Josef Syrůček z Plácek, který byl členem sboru od roku 1925.